X
 • Meet de dagelijkse hartslag van uw bedrijf

  In elk bedrijf zijn mensen het grootste kapitaal,
  samen "The human potential"

  In veel bedrijven wordt slechts een deel van dat
  human potential gebruikt

  Vaak komt dit omdat mensen te maken hebben
  met een energie-lek

  De oorzaak van dit lek zit vaak in dagelijkse blockers:
  stress, problemen met collega's of persoonlijke issues

  Wanneer een leidinggevende vroegtijdig kan inspelen
  of zelfs anticiperen op deze dagelijkse blockers, blijft het
  energieniveau hoog en is het volle potentieel bereikbaar

  MyMood biedt die mogelijkheid, door het efficiƫnt
  meten van de hartslag van alle medewerkers:
  met welke energie starten zij de dag?

  Leidinggevenden kunnen effectief sturen op dat
  wat er echt toe doet: "The human potential"
  ENGAGEMENT OF THE HUMAN CAPITAL
HomeMyMood

MyMood meet de dagelijkse hartslag van het bedrijf. Het geeft inzicht in de meest belangrijke productiefactor binnen ieder bedrijf, de mensen zelf. MyMood is een platform om met elkaar te spreken over relevante onderwerpen als werkdruk, sfeer, motivatie, innovatie, waardering en betrokkenheid. Het heeft een bewezen positief effect op de werknemerstevredenheid, het ziekteverzuimpercentage en het lerend vermogen van het bedrijf.

Waarom MyMood?
Uniek en bedrijfsspecifiek kompas van dag tot dag, altijd op koers
Met MyMood heb je een waardevol kompas op het gebied van Human Capital & engagement in handen
Dashboards - Op basis van slechts enkele grafieken het juiste inzicht!
MyMood werkt met heldere dashboards en overzichten, zodat meteen helder is waar het om draait
Delen - Deel waardevolle informatie en stay in touch
Deel wat relevant is voor jezelf, je collega's en je bedrijf. Ervaar de waarde hiervan door waardering en betrokkenheid
Meten = weten
Gissen = missen
Het Moodboard meet de dagelijkse hartslag van je bedrijf. Je weet wat er speelt en je hoeft er niet meer naar te gissen
Get and stay happy! Realiseer de medewerkerstevredenheid die bij je past
Werknemers ervaren aandacht en voelen zich betrokken, gemotiveerd en gewaardeerd op hun werk
Be a star!
Bereik "The human potential"
Tevreden en betrokken werknemers, een lerende organisatie met dalend ziekteverzuim en geen onverwachts personeelsverloop
Het ConceptTotaaloplossing

MyMood is een totaaloplossing en wordt beheerd vanuit een gebruikersvriendelijke centrale omgeving. Voeg eenvoudig medewerkers of afdelingen toe, bewerk vragenlijsten en dashboards. MyMood heeft veel aanpassingsmogelijkheden en kan perfect geïntegreerd worden in reeds bestaande rapportages.

Totaaloplossing

MyMood gelooft in mensen. In het beste van mensen. Ieder mens is uniek, en ieder mens wordt op zijn of haar unieke wijze gedreven en gemotiveerd, uitgedaagd of juist verveeld, voelt zich betrokken of juist niet gehoord. De een uit zich makkelijk, de ander niet. MyMood gelooft erin door oprecht met mensen te spreken, naar ze te luisteren en (pro-)actief hiermee aan de slag te gaan, het beste in de mens naar boven komt.

De mensen in een bedrijf zijn allemaal uniek en specialist die op hun vakgebied excelleren indien zij hiertoe in staat worden gesteld. En dat is wat MyMood doet en biedt.

Hoe werkt het?
 

Realtime en continu meten

MyMood meet dagelijks de spreekwoordelijke hartslag van iedere werknemer van een bedrijf. Dit gebeurt door middel van een app waarin 

iedere werknemer dagelijks zijn Moodboard in 15 seconden invult door het beantwoorden van 5 korte vragen met een cijfer. Alle resultaten 

komen tot uitdrukking in een dashboard dat automatisch bij de leidinggevende op zijn telefoon of PC verschijnt nadat alle Moodboards zijn 

ingevuld. Het dashboard biedt op deze manier inzicht in de hartslag per team of afdeling, per regio of project en uiteindelijk het gehele bedrijf. 

Het dashboard is interactief en biedt ondersteuning doordat met alerts gewerkt wordt die ondersteuning en sturing bieden bij het nemen 

van de juiste maatregelen op basis van de resultaten van de dagelijkse hartslag.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) of Nulmeting

MyMood biedt ook een ‘regulier’ en uitgebreid medewerkerstevredenheidsonderzoek aan.  Dit onderzoek wordt in onderling overleg met u 

samengesteld  en uitgezonden.   MyMood beschikt over diverse standaard vragenlijsten die voor dit onderzoek gebruikt kunnen worden en naar 

eigen inzicht verder kunnen  worden  aangepast en bewerkt.  Er kan actief gemonitord worden op de status van de uitgezonden enquêtes en 

desgewenst kunnen medewerkers een  herinneringsemail  ontvangen.  Ook kan een rapportage worden verzorgd van de nog niet retour 

ontvangen enquêtes zodat, bijvoorbeeld ten behoeve van  het management,  inzicht kan worden gegeven in hoe de respons op enig moment 

is  opgebouwd.  Het onderzoek wordt standaard afgerond en aangeboden  met een uitgebreide rapportage omtrent de  bevindingen en 

resultaten en bevat tevens een eerste aanzet met aanbevelingen.  


 

De rapportage is grotendeels en waar mogelijk visueel opgebouwd. MyMood werkt bij voorkeur met schematische weergaven, grafieken en overzichten.

Daarnaast verzorgt MyMood een Management Summary van het medewerkerstevredenheidonderzoek.

Deze summary is een uitstekend middel om ook de (interne) communicatie te verzorgen van het onderzoek.


 


Uw eigen MyMood Team

MyMood werkt met zeer ervaren professionals. 

Als klant van MyMood ervaart u aan onze kant dat er gewerkt wordt met een team van betrokken en gedreven collega’s, 

die allemaal op de hoogte zijn van u als klant. Zo kunnen wij altijd voor u klaar staan en u maatwerk bieden. 

Verder streven wij ernaar dat u tijdens kantooruren binnen maximaal 4 uur wordt teruggebeld door iemand van ons team.

Resultaten presenteren in dashboards en bijsturen

MyMood biedt op innovatieve wijze inzicht in de gemeten hartslag. Per afdeling of project worden leidinggevende ondersteund en gestuurd om de juiste acties te ondernemen en aandacht te geven aan die mensen die het nodig hebben.

Bereik The Human Potential

De kracht van herhaling of de gestage drup holt de steen. Door dagelijks te blijven meten en bijsturen ontstaat een zeer snelle en effectieve terugkoppeling. Welke maatregelen en welke (manier van) aandacht heeft nut? Welke niet of in mindere mate? MyMood levert het antwoord op deze vragen en draagt er hierdoor aan bij dat organisaties leren en groeien, dat mensen meer gemotiveerd worden en zich betrokken en gewaardeerd voelen. Uit onderzoek blijkt dat het ziekteverzuim aantoonbaar daalt en dat het (ongewenste) personeelsverloop substantieel verminderd.

Gebruiksvriendelijke interface

De aantrekkelijke en eenvoudige interface nodigt uit tot gebruik. Het op deze manier delen van ervaringen en geven van input en feedback blijkt een positieve ervaring en stimulans voor werknemers. Het verhoogt de betrokkenheid en stimuleert het gevoel van waardering en erkenning.

SaaS oplossing

Door het Software as a Service (SaaS) model en de eenvoudige configureerbaarheid kunnen implementaties binnen enkele dagen worden opgeleverd. Het systeem is altijd up to date en schaalbaar voor organisaties met meerdere vestigingen.

Volledig aan te passen en te personificeren

Zowel het uiterlijk van het platform als de opzet van de vragen, de vragen zelf maar ook de rapportages zijn volledig naar eigen inzicht en behoefte aan te passen.

Over onsWie wij zijn?

De mensen achter MyMood zijn allemaal ‘mensen-mensen’ en hebben voor en binnen diverse ondernemingen gewerkt als leidinggevende en directeur. De rode draad in al hun ervaringen, gemaakte afwegingen en keuzes is de overtuiging dat de mensen om je heen het verschil maken. Zowel privé als zakelijk. En hoe zorg je er nu voor dat mensen graag voor je werken? Dat mensen blijvend gestimuleerd en betrokken blijven en voor je door het vuur gaan? Hoe bereik je dat? 

In onze optiek door met de mensen echt in contact te treden en te blijven. Door echt verbinding te maken. Dit is hoe wij zijn en hoe wij werken. In ons eigen bedrijf en onze eigen werkomgevingen beleven we dagelijks dat dit werkt. We hebben betrokken collega’s om ons heen verzameld, mensen werken graag aan ons gemeenschappelijke doel en we leren continue als organisatie en van elkaar. MyMood is ontwikkeld om ook andere bedrijven dit stuurmiddel in handen te geven waarmee de dagelijkse hartslag van het bedrijf continue gemeten wordt.

Klanten
 
 • Het MyMood dashboard sluit perfect aan op onze bedrijfsfilosofie waarin de mens centraal staat. Zij zijn ons creatief middelpunt

  Remyco-founder at Mujjo
 • Leuke moderne tool

  Toineeigenaar afbouwflex B.V.
 • Schokkend het inzicht dat MyMood je geeft over je eigen bedrijf waarvan ik echt dacht dat ik alles wist van wat er speelde ….;-)

  WimDirecteur / Eigenaar
Contact
 
Contactformulier
 • *
 • *
 • *